Week 04 (28 oktober)

Thema: Mijn dromen en teleurstellingen

 

Opening

Welkom bij deze zaterdagochtend meditatie. Het thema is Mijn dromen en teleurstellingen.

Wat ik vraag:

dat ik mijn werkelijkheid

onder ogen durf zien,

beter kan leren aanvaarden

dat mijn leven vaak anders verloopt

dan ik wil;

dat ik voor God mag zijn

wie ik werkelijk ben.

 

Ik ben naar deze kapel gekomen met een verlangen of, minstens, met een zoekend hart. Voor de meditatie begint, plaats ik mijzelf voor God die ook verlangend naar mij kijkt. Ik neem een comfortabele houding aan; plant mijn voeten stevig op de grond; laat mijn adem tot rust komen. Terwijl ik zo bewust op mijn stoel zit luister ik naar de muziek.

 

Lied:  Taizé O Lord, hear my prayer


O Lord, hear my prayer

O Lord, hear my prayer

When I call answer me

O Lord, hear my prayer

O Lord, hear my prayer

Come and listen to me

 

Ik lees uit het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vanaf vers 7. Nikodemus bezoekt Jezus in de nacht. Hij weet dat Jezus gezonden is door God. Maar Jezus verbaasd hem meer dan hij had verwacht.

 

Wanneer ik naar deze passage luister, stel ik me de situatie voor en hoop ik GOD te verstaan in mijn verbeelding en gevoelens.

 

 

Tekst: Johannes 3, 7-13 (NBV 2005)

 

Jezus zei tegen Nikodemus: ‘Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’

‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet.

Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?

 

Meditatie

1. Het is nacht. Nikodemus bezoekt Jezus. Ik loop met hem mee, nu ik daar ben in het donker van de nacht. Wat zou ik hem willen vragen?

 

*

 

2. Ik probeer te luisteren naar de woorden van Jezus.  “De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat.”  Wat zou Jezus hier mee willen zeggen?

 

*

 

3. ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? Nikodemus is verbaasd en hij begrijpt Jezus niet helemaal. Het is anders dan hij had verwacht.  Welke gevoelens ervaar ik nu in deze meditatie?  Is het zoals ik had verwacht?

 

*

 

4. In de stilte van mijn hart luister ik naar wat hij me te zeggen heeft. Vanuit die  zelfde stilte kan ik hem vertellen wat mij op dit moment beweegt.

 

*

Comments