Week 12 (23 december)

Thema: Het verborgen leven

 

Inleiding
Jezus heeft moeten leren leven als mens, zoals elk mens dat moet:

ook in Hem heeft zich dat groeiproces voltrokken waarin Hij zijn roeping ontdekte.

 

Dat mijn bestemming ook in mij duidelijk mag worden; dat ik aanvaarden kan dat ik ben zoals ik nu geworden ben. Dat ik mij meer met Jezus' leven verbonden mag voelen.

 

 

Lied: uit het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach

                                                                      
                                                                       Vertaling: uit het Liedboek 2013.

Ich steh an deiner Krippen hier,                     Ik mag hier aan uw kribbe staan,

O Jesulein, mein Leben;                                Heer Jezus, licht en leven.

Ich komme, bring und schenke dir,                 Ik draag U als geschenken aan

Was du mir hast gegeben.                             Wat Gij mij hebt gegeven.

Nimm hin! Es ist mein Geist und Sinn,           U zij mijn hart en ziel gewijd,

Herz, Seel und Mut, nimm alles hin,               mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.

Und laß dir's wohl gefallen!                            O neem ze aan als gaven.

 

 

Samen met de dichter en componist van het lied, dat we zojuist gehoord hebben, gaan we op weg naar de plaats waar Jezus geboren is. We komen aan en ik zoek een plekje in het onderkomen. Kan ik vanaf die plek Jezus zien? Heb ik iets bij me of sta ik daar met lege handen? Ik neem de tijd om te onderzoeken wat deze scène bij mij oproept.

 

 

 

Tekst en meditatie: Matteüs 2, 13-18 en 19-23

 

Na hun vertrek verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden.  Hij stond op en week in de nacht met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit.  Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet: ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.

 

Het bezoek rond de geboorte van hun Kind is weg en Jozef en Maria worden geconfronteerd met de werkelijkheid van alledag. Een bezorgde Jozef zoekt, heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees, een veilig heenkomen voor moeder en kind. Een vluchtelingengezin op weg naar een veilige woonplaats.  Wat roept dat beeld bij mij op?

 

 

Veel weten we niet over het gezin waarin Jezus opgroeide, maar we weten wel dat de werkelijkheid anders uitpakt dan de verwachting. Herken ik dat in mijn eigen leven? Hoe ga ik daarmee om?

 

 

Nadat Herodes gestorven was, verscheen in Egypte een engel van de Heer in een droom aan Jozef en zei: sta op, neem het Kind en zijn moeder en trek naar het land Israël, want die het Kind naar het leven stonden zijn gestorven.

Hij stond op, nam het Kind en zijn moeder en ging naar het land Israël.  Toen hij echter hoorde, dat Archelaüs in plaats van zijn vader Herodes over Juda heerste, vreesde hij daarheen te gaan; van Godswege in een droom gewaarschuwd, begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea.  Hier aangekomen vestigde hij zich in een stad, Nazaret geheten, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeten gezegd was: Hij zal een Nazoreeër genoemd worden.

 

Engelen en dromen zijn volop aanwezig in de eerste verhalen rond Jezus.

Wat/wie zijn voor mij engelen?  Voel ik een sturende kracht in mijn leven?

 

 

Aan het eind van deze meditatie luisteren we nog eens naar het lied en staan we opnieuw bij de pasgeboren Jezus.

We zouden dat, wat we het afgelopen half uur hebben gekregen als geschenk aan Hem kunnen geven.

 

 

                                                  

 

  Gezegend Kerstfeest –


Comments