Week 13 (30 december)

Thema: Zuiver aanvoelen.

 

Inleiding

 

Welkom bij deze zaterdagochtend meditatie. Het thema is zuiver aanvoelen. Er zijn twee krachten die invloed op ons kunnen hebben: de Goede Geest die de blijde boodschap brengt en ons leidt tot een leven vol vrede, vreugde en vrijheid, en de kwade geest die verwarring, onvrede en troosteloosheid veroorzaakt. Wij kunnen in de stilte leren onderscheiden welke krachten in ons bezig zijn. Wanneer ik een keuze maak, wil ik zuiver aanvoelen wat mij van God verwijdert en wat mij in zijn nabijheid brengt.

 

Misschien wil ik vragen….

Dat ik al wat er in mij omgaat

duidelijker mag leren onderscheiden,

en het beter leer hanteren;

dat ik leer zien, wat dwaalwegen zijn;

dat ik leer te kiezen

voor wat mij verder helpt

om de levenswijze van Jezus te volgen.

 

Ik plaats mijzelf voor God die met liefde naar mij kijkt, zoals Hij met liefde naar Jezus keek. Terwijl ik luister naar het lied, probeer ik in het licht van die blik te blijven.

 

 

Lied: Soms breekt uw licht

Huub Oosterhuis

https://www.youtube.com/watch?v=GwGtqBDe0iU

 

Soms breekt uw licht

in mensen door

onstuitbaar

 

zoals een kind

geboren wordt.

 

Gedenk de mens

die wordt genoemd

uw kind uw koninkrijk

uw licht.

 

Geen duisternis heeft ooit

hem overmeesterd.

 

Gedenk ons

die als hij geboren zijn

eens en voorgoed

 

die uit zijn mond

uw Naam hebben gehoord,

 

die moeten leven

in de schaduw van de dood

 

hem achterna.

 

 

Tekst en meditatie: Lucas 9, 51, 57-58

 

Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem…. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’

 

Op weg naar Jeruzalem is er voor Jezus geen zekerheid, geen veiligheid, nergens waar Hij zijn hoofd kan leggen om te rusten. En toch houdt Hij zich vast aan zijn roeping. Voor angst zwicht Hij niet. Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. Hij volgt vastberaden de weg die God hem aanwijst. In gebed heeft Hij zuiver aangevoeld wat God van hem verlangt. En ik? Wat is voor mij belangrijk wanneer ik overweeg wat ik wil?

 

*

 

Galaten 5, 22-25

 

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

 

Menselijke verlangens naar rijkdom en eer zetten andere krachten in beweging dan die van de Goede Geest. Krachten die mij troosteloos maken: die het licht in mij wegnemen. Stemmen die mij neerdrukken: die boosheid, onrust, agressie en afgunst oproepen. Ik overweeg de rol van die krachten in mijn leven. 


*


De Goede Geest brengt liefde, vreugde en vrede. Tekens van troost die mij laten merken dat ik op de goede weg zit. Diepe innerlijke vreugde ongeacht of het gelukkige tijden zijn of tijden van verdriet en moeilijkheden. Ken ik momenten wanneer tekens van troost mijn keuzes bepalen? Geef ik gehoor aan de stem van liefde die als licht in mij wil doorbreken?


*

 

Het licht, het geheim van Gods liefde, straalt uit Jezus. Dat zag Simeon toen Maria en Jozef het kind naar de tempel brachten. Dat ervoeren de armen, de zieken, de zondaars die Jezus met mededogen en barmhartigheid bejegende. Speelt Jezus een rol wanneer ik probeer zuiver aan te voelen welke weg ik moet nemen? Hem achterna.

 

*

 

Als afsluiting lezen we een gebed van Piet van Breemen. Daarna luisteren we weer naar het lied.

 

Gebed:

Piet van Breemen, S.J. “Vertrouwd met het geheim”

 

Goede Jezus,

denk door mijn geest,

   totdat uw gedachten ook mijn gedachten zijn.

Bemin met mijn hart,

   totdat uw gevoelens ook mijn gevoelens zijn.

Beslis door mijn wil,

   totdat uw wil ook mijn wil is.

Spreek met mijn mond,

   totdat uw woorden ook mijn woorden zijn.

Schenk mij genade.

Neem de twijfel van mij weg.

Snoei mij. Vorm mij om.

U alleen weet, wat goed voor mij is.

Wees met mij, rondom me, links van me, rechts van me,

achter me, voor me, boven me, onder me, in me,

   totdat wij niet meer twee zijn. Amen.          

 

 

Lied: Soms breekt uw licht

https://www.youtube.com/watch?v=GwGtqBDe0iU

 


Comments