Week 15 (14 januari)

Thema: Jezus roept zijn mensen

 

 

Muziek: uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach.

 

Jesus richte mein Beginnen,                        Jezus, geef mij richting aan,

Jesus bleibe stets bei mir,                            Jezus, blijf mij steeds nabij,

Jesus zäume mir die Sinnen,                       Jezus, beheers mijn zinnen,

Jesus sei nur mein Begier,                           Jezus, zij steeds mijn verlangen,

Jesus sei mir in Gedanken,                          Jezus, blijf in mijn gedachten,

Jesu, lasse mich nicht wanken!                   Jezus, laat mij niet wankelen!

 

 

Tekst: uit het evangelie van Marcus, 1, 14-20 (Willibrordvertaling 1978)

 

Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap.  Hij zei: ”De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij: bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”.

 

Jezus gaat naar Galilea, een duister deel van Israël en verkondigt daar Gods blijde boodschap. In welk duister deel van mijn leven zou Gods blijde boodschap licht kunnen brengen?

 

Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers.

Jezus sprak tot hen: ”Komt, volg Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.”

Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

 

Jezus staat aan het begin van zijn openbare leven en één van de eerste dingen die Hij doet is vrienden, leerlingen, metgezellen zoeken.

Voel ik mij ook door Hem geroepen?

 

Iets verder gaande zag Hij Jacobus, de zoon van Zebedeüs en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.  Onmiddellijk riep Hij hen.

Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

 

Dat is nogal wat, wat er in die paar zinnen verteld wordt. Ik probeer mij voor te stellen hoe de stem van Jezus geklonken heeft, hoe Hij Jacobus en Johannes aankeek toen Hij hen riep.

Wat zou er nodig zijn om in mijn leven zo'n verandering teweeg te brengen?

 

Jezus zoekt zijn mensen niet onder geestelijken of hoogwaardigheidsbekleders.

Nee, Hij zoekt gewone mensen met alledaagse bezigheden.

Tegen vissers zegt Hij: Ik zal maken dat je vissers van mensen wordt.

Als ik denk aan mijn alledaagse bezigheden, wat zou Hij mij dan te zeggen hebben?

 


 

Comments