Week 16 (21 januari)

Thema: Jezus’ optreden: onomwonden doen wat Hem te doen staat.

 

Inleiding

 

Ik plaats mijzelf in de aanwezigheid van God die verlangend naar mij kijkt.

Ik bid: dat de kracht van Jezus’ persoonlijkheid

ook mij vervult;

dat ik mij door Hem laat uitdagen

om Hem in zijn optreden te volgen;

dat ik alles van Hem verwacht.

 

Lied: Dit ene weten wij

Tekst: Henriëtte Roland Holst-van der Schalk

 

https://www.youtube.com/watch?v=HbMoAhNRNl0

Of:

https://open.spotify.com/track/3v0SZEBm8p058OAMPzehzn

 

Dit ene weten wij en aan dit één

houden wij ons vast in de duistere uren:

er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,

en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen

 

Tekst en meditatie: Lucas 4, 16-22

 

Hij (Jezus) kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

 

‘De Geest van de Heer rust op mij,

want hij heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft hij mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,

om onderdrukten hun vrijheid te geven,

om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

 

Ik neem een plaats in de synagoge. Jezus leest uit Jesaja. In prachtige teksten beschrijft Jesaja de dienaar van God. God verlangt naar de mensen: verlangt aanwezig te zijn midden onder ons. Een dienaar heeft Hij nodig. Iemand die alles voor over heeft om God te helpen: om Gods aanwezigheid in de wereld zichtbaar en tastbaar te maken. Ik kijk naar Jezus terwijl Hij de boekrol leest. Ik zie wat de woorden met Hem doen.

 

 

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

 

Jezus wil de oude woorden van Jesaja in vervulling brengen. Heel zijn persoon wil Hij geven omwille van deze ontzagwekkende opdracht: Gods aanwezigheid duidelijk maken in zijn eigen persoon. Wij hebben de heilige Geest ontvangen. Een stukje van God, een stukje van Jezus, in onszelf. Is zijn opdracht ook mijn opdracht? Ik zal je helpen God, schreef Etty Hillesum. En ik?

 

Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’

 

Allen verheugen zich en verwonderen zich over Jezus. En dan komt de stem die dat wegneemt. Het kan niet waar zijn. Hij is maar de zoon van Jozef. De vreugde verdwijnt. En hoe is dat bij mij? Zijn er stemmen, buiten mij of binnen mij, die mij tegenhouden? Stemmen die mij belemmeren vol vreugde Jezus achterna te gaan?

 

Gods liefde moet in de wereld komen. Aan het eind van het Mattheüs evangelie zegt Jezus; “En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Versta ik zijn Woord? Mag Hij bij mij binnen dringen zodat ik niet meer alleen ben?

 

Lied: Dit ene weten wij

 


Citaat voor de komende week:


Ik zal je helpen God.......

Etty Hillesum

 

Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft,

maar ik kan van tevoren nergens voor instaan.

Maar dit éne wordt me steeds duidelijker:

dat jij ons niet kunt helpen,

maar dat wij jou moeten helpen

en door dat laatste helpen wij onszelf.

En dit is het enige,

wat we in deze tijd kunnen redden

en ook het enige, waar het op aankomt:

een stukje van jou in onszelf, God.

En misschien kunnen we ook er aan meewerken

jou op te graven

in de geteisterde harten van anderen.

 

 


Comments