Week 18 (3 februari)

Thema: Heel de mens

 

Inleiding

 

Jezus maakt heel: Hij geneest mensen niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk.

Dat ik Jezus ontmoeten kan met alles wat ik ben, geest en lichaam.

Dat ik open sta voor zijn helende liefde.
Dat ik mag zien hoe ik in mijn zwakheid op Hem aangewezen ben.

 

 

Kyrielitanie

(uit CD "In Mysterium” Wishful Singing & Herman Finkers)

 

Kyrie, eleison…Christe, eleison… Kyrie, eleison…

Heer, ontferm U over ons… Christus, ontferm U over ons…

Heer, ontferm U over ons…

 

 

Tekst en meditatie: Lucas 8, 42-48

 

Jezus raakte bekneld in de mensenmassa. Een vrouw die al twaalf jaar aan vloeiingen leed en haar hele inkomen aan dokters had besteed zonder bij iemand genezing te vinden, kwam van achter naar Hem toe en raakte de zoom van zijn kleren aan. Onmiddellijk hielden haar vloeiingen op.

 

Jezus die bekneld raakt in de mensenmenigte, een vrouw die zich bekneld voelt door haar slepende ziekte. Zij weet geen uitweg meer, Hij is haar enige redding: Heer, ontferm u over mij. Kan ik mij verplaatsen in zo’n benauwde situatie? Heb ik mij ooit in mijn leven in zo’n uitzichtloze situatie bevonden? Roep ik dan ook: Heer, help mij, ontferm u over mij?

 

 

Jezus vroeg: “Wie heeft Me aangeraakt?” Iedereen ontkende het en Petrus zei:” Meester, al die mensen staan te duwen en te dringen om U heen.” Maar Jezus zei: “Iemand heeft Me aangeraakt, want ik heb kracht van Mij voelen uitstromen.”

 

Jezus voelt, Jezus weet. Ook de vrouw voelt en weet. Maar durft nog niet toe te geven, niet te laten zien dat ze genezen is. Zo kwetsbaar nog.

Voel ik ook wel eens in een flits, of als een langzaam aangloeiend licht, dat mijn leven een goede wending heeft genomen? Is dat dan voor mij toeval, of komt dat mogelijk door Gods aanraking?

 

 

Omdat de vrouw besefte dat het niet verborgen kon blijven, kwam ze bevend naar Jezus toe, wierp zich neer voor zijn voeten, en vertelde waar het hele volk bij stond waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze onmiddellijk genezen was.

 

Toegeven, mezelf accepteren, me niet meer verstoppen naar mezelf, naar anderen en naar Jezus toe. Kan ik dan pas mijn leven leiden als een heel mens?

 

 

Jezus zei tot haar: “Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding; ga in vrede.”

 

Is vertrouwen hebben ook mijn redding? Mijn kans om in vrede te leven? Vertrouwen in mezelf en in wie?

 


Comments