Week 21 (24 februari)

Thema: De werkelijkheid van de Messias


Inleiding

Welkom bij deze zaterdagochtend meditatie. Het thema van vandaag is “De werkelijkheid van de Messias”. Jezus maakt door zijn openbare leven duidelijk dat hij verre van vanzelfsprekend is. Hij is van GOD-sprekend. Zijn werkelijkheid is het op te komen voor een rijk dat niet van deze wereld is. Maar dat in deze wereld gestalte krijgt.

 

Wat ik vraag:

dat ik mijn eigen werkelijkheid

transparant mag worden

met het oog op de Messias;

dat ik de menselijke maat mag vinden

van wat van mij gevraagd wordt;

dat ik enkel zoek

wat mij meer met Hem engageert.

 

Ik ben naar deze kapel gekomen met een verlangen of, minstens, met een zoekend hart. Voor de meditatie begint, plaats ik mijzelf voor God die ook verlangend naar mij kijkt. Ik neem een comfortabele houding aan; plant mijn voeten stevig op de grond; laat mijn adem tot rust komen. Terwijl ik zo bewust op mijn stoel zit luister ik naar de muziek.

 

Lied:  Taizé O Lord, hear my prayer

https://open.spotify.com/track/4MHw6hF76QmgiwGqhBsxlq

https://www.youtube.com/watch?v=f51n-yb11dY

 

O Lord, hear my prayer

O Lord, hear my prayer

When I call answer me

 

O Lord, hear my prayer

O Lord, hear my prayer

Come and listen to me

 

 

Tekst en meditatie: Matteüs 21, 10-17 (NBV 2005)

 

Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.’

 

Jezus is terug in de stad Jerusalem. Een terugkeer die anders is als zijn eerdere bezoek aan deze stad. Hij heeft nu een bijzondere opdracht. Zijn komst maakt veel los bij de mensen. Ik probeer me de situatie voor te stellen. Ik neem een plek in het tafereel en probeer met al mijn zintuigen waar te nemen wat er gebeurt.

 

Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver  en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’

 

Niet alleen de mensen, maar ook Jezus raakt in rep en roer. Hij is ontsteld en probeert de tempel te herstellen als een huis van gebed. Jezus laat ons werkelijk ervaren wat zijn en GODS verlangen is. Door welke verlangen ben ik naar deze tempel gekomen? Welk verlangen of welke verwachting draag ik met mij mee?

Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen.

 

Kan ik me voorstellen dat Jezus mij wil genezen. Van welke verlamming of blindheid zou ik genezen willen worden?

 

De hogepriesters en de Schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’

 

De mensen roepen Hosanna voor de Zoon van David. De komst van de Messias is voor hen werkelijk geworden. Hun blijdschap is merkbaar. Welke gevoelens zijn er in mij merkbaar?

 

En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’ Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Bethanië, waar hij de nacht doorbracht.

 

Ter afronding denk ik na over mezelf en wat dit alles te maken heeft met mij in deze 40 dagentijd. Hoe ben ik bij dit verhaal betrokken? Wat leert God mij terwijl ik bid over dit verhaal? Waarheen zou God me kunnen leiden?


Comments