Week 22 (3 maart)

Thema: Het laatste avondmaal  

 

 

Inleiding

Wat ik vraag: dat ik mij opgenomen mag weten in de groep vrienden en leerlingen rondom Jezus. En zo getuige ben van Gods liefde, die gestalte krijgt in tekenen die uit het leven gegrepen zijn.

 

 

Muziek: uit de Matthäus Passion van J.S.Bach.  Vertaling is van Dries vd Akker sj

 

Ich will hier bei Dir stehen                              Ik wil hier bij U blijven

verachte mich doch nicht!                              Roep mij niet toe:'Verdwijn'!

Von Dir will ich nicht gehen                            Ik laat mij niet verdrijven

wenn Dir dein Herze bricht.                            op dit moment van pijn.

Wenn dein Herz wird erblassen                     Gaat uw hart het begeven

im letzten Todesstoss                                    in 't uur straks van uw dood,

alsdenn will ich Dich fassen                           beëindig dan Uw leven

in meinem Arm und Schoss.                          geborgen in mijn schoot.

 

 

Tekst en meditatie: Luc 22, 7-13 (Willibrordvertaling 1978)

 

Toen de dag van het ongedesemde brood gekomen was, waarop men het paaslam moest slachten, stuurde Hij Petrus en Johannes uit met de opdracht: 'Gaat voor ons voorbereidselen treffen opdat wij het paasmaal kunnen eten'.

 

Ik probeer me de situatie voor te stellen. Ik ben erbij, wil graag horen wat Hij te zeggen heeft. Stel dat Jezus mij vraagt om samen met een andere leerling het paasmaal voor te bereiden. Hoe zou ik reageren?

 

Toen zij Hem vroegen: 'Waar wilt Gij dat wij het gereedmaken?' antwoordde Hij:' Als ge de stad zijt binnengegaan, zult ge een man tegenkomen die een kruik water draagt; volgt hem tot in het huis waar hij binnengaat'. Daar moet ge aan de eigenaar van het huis zeggen: 'De Meester laat u vragen: waar is de zaal, waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien met rustbedden: maakt daar alles klaar'. Zij vertrokken nu, bevonden alles zoals Hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed.

 

Jezus vertelt zeer gedetailleerd wat er gaat gebeuren. Hij weet wat gaat komen, er is geen weg terug. Herken ik zo'n onafwendbare situatie in mijn leven en hoe ging of ga ik daarmee om?

 

 

Bij de voorbereiding van het paasfeest hoort ook reinigen, de grote voorjaars-schoonmaak. Niet alleen in huis, maar ook in mijzelf.

Welk stof en spinrag uit mijn leven zou ik voor het komend paasfeest opgeruimd willen hebben?

 

 

De bittere en zoete gerechten van het paasmaal laten ons proeven van verdriet en vreugde, van afscheid en nieuw begin.

Welke smaak overheerst op dit moment in mijn leven?

 

 

Aan het einde van deze meditatie gaan we terug naar het verhaal en probeer ik me voor te stellen hoe Jezus die bovenzaal binnenkomt.

Wat zou ik tegen Hem willen zeggen? Of zegt Hij iets tegen mij?

 


Comments