Week 23 (10 maart)

Thema: De donkere nacht.
Gethsemane: ‘Mijn Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink, laat uw wil dan geschieden.’

 

Wat ik vraag:

Dat het mij gegeven wordt dat ik kan waken met Jezus; dat ik beseffen kan wat het betekent trouw te blijven tot het uiterste; dat de duisternis in mij overwonnen wordt.

 

 

Lied: Bleibet hier  Taizé                Blijf hier Taizé

 

Bleibet hier und wachet mit mir.      Blijf bij mij en waak hier bij mij.

Wachet und betet,                           Waak en blijf bidden,

wachet und betet.                            waak en blijf bidden.

 

Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir.

Setzt euch und wartet hier, während ich dort bete.

 

[Mijn ziel is dodelijk bedroefd. Blijf hier, en waak met Mij.

Ga hier zitten en wacht hier, terwijl Ik daar ga bidden.]

 

Father, if it is possible, let this cup pass me by.

Father, if this cannot pass me by without my drinking it, your will be done.

 

[Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan.

Mijn Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink, laat uw wil dan geschieden.]

 

OF:

 

Tekst en meditatie: Marcus 14:32-36

 

Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’

 

Ik loop mee naar de plek Getsemane. Ik zoek mijn plaats tussen de leerlingen. Ik kijk naar Jezus. Hij is zeer angstig en dodelijk bedroefd. Misschien vraagt Hij ook mij om bij Hem te blijven waken. Kan ik dat? Kan ik naast iemand, die angstig en bedroefd is, blijven? Ook wanneer ik me machteloos voel? Gewoon er zijn? 

 

Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’

 

Jezus valt op de grond. Ik kijk naar Hem. Ik zie zijn handen boven zijn hoofd aan elkaar vast geklampt. Het leven is hem zeer dierbaar. Ik hoor zijn smeekgebed aan God, de Vader. God die liefde is.

 

Als de mensen in de menigte zich van hun boosheid en geweld afkeren dan is inderdaad alles mogelijk. Ik stel me voor hoe God naar Jezus kijkt. Ik hoor hoe God smekend naar de mensen, en ook naar mij, roept: “Keer om! Heb elkaar lief!”

  

En als de mensen in de menigte de roepstem van God niet kunnen of willen horen? Als zij niet van hun boosheid afkeren? Wat is dan de beker die Jezus moet drinken? Jezus: het levende beeld van God. God die barmhartig is. God die altijd mij, en anderen, wil vergeven.

  

Ik ben op weg Jezus achterna. Ik ben bij zijn angst en verdriet even stil geweest. Dat kan mededogen in mij oproepen. Het kan mij ontroeren. Maar eigenlijk is het anders om. Uit mededogen en liefde voor mij, en voor alle mensen, wil Jezus ons menselijk bestaan met ons delen. Ook het lijden. Ook onze angsten en ons verdriet. Wanneer het donker is in mijn leven, zou ik ook kunnen bidden, “blijf bij mij en waak hier bij mij”.

  

 

Lied: Bleibet hier                           Blijf hier

 

Bleibet hier und wachet mit mir.      Blijf bij mij en waak hier bij mij.

Wachet und betet,                           Waak en blijf bidden,

wachet und betet.                            waak en blijf bidden.

 

OF:

 

Toegift:

Bepaalde ontmoetingen bevatten een onontkoombare eis om - ja dan neen - zijn lot te verbinden aan dit van lijdende medemensen. Dit alles kan een mens zeer ver leiden. Maar in zekere zin gaat de evangelische eis om ook zijn vijanden te vergeven nog verder. Dit is de hoogste eerbied voor de mens. Zo’n houding praat het kwade niet goed. Maar zij weet dat niemand de liefde méér nodig heeft dan hij die zich door het kwaad heeft laten overwinnen en daardoor een arme, deerniswekkende mens is geworden. Dit kwaad kan alleen door een grote liefde overwonnen worden. En zo’n liefde is de vergevende liefde die uit diepere gronden komt dan de gevende liefde.

(P. Schruers, Kanttekeningen)


Comments