Week 29 (22 april)

Thema: De nieuwe schepping

Per abuis zelfde thema als vorige week

 

Inleiding

Welkom bij deze zaterdagochtend meditatie. Het thema van vandaag is “De nieuwe schepping”. Stap voor stap wordt de nieuwe schepping in volle omvang zichtbaar.

 

Wat ik vraag:

Dat ik vreugde kan vinden

in de nieuwe schepping;

Dat ik met dit nieuwe perspectief

mag leren leven;

Dat de Heer van de schepping

mijn leven nieuw maakt.

 

Ik ben naar deze kapel gekomen met een verlangen of, minstens, met een zoekend hart. Voor de meditatie begint, plaats ik mijzelf voor God die ook verlangend naar mij kijkt. Ik neem een comfortabele houding aan en laat mijn adem tot rust komen. Terwijl ik zo bewust op mijn stoel zit luister ik naar de muziek.

 


Lied: Ubi Caritas (Taizé)  

https://open.spotify.com/track/3EnE38Ib4EDfY9ISPSLkUo

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est..

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.

 

 

Tekst en meditatie Psalm 8 (NBV 2005)

 

Heer, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

 

U die aan de hemel uw luister toont -

met de stemmen van kinderen en zuigelingen

bouwt u een macht op tegen uw vijanden

om hun wraak en verzet te breken

 

De onzichtbare God tekent zich onmiskenbaar af in het leven van mensen.  Groot en klein. Kinderen staan vaak verbazend open voor Gods aanwezigheid. Sta ik voldoende open voor zijn aanwezigheid of verlang ik meer de ontvankelijkheid van een kind in mijn relatie met God?

 

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,

de maan en de sterren door u daar bevestigd,

Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,

het mensenkind dat u naar hem omziet?

 

De schepping, van de sterrenhemel tot elke cel in ons lichaam, is ons gegeven. Ignatius ervaarde de schepping in volle ontroering, het bracht hem vak tot tranen. Tranen van dankbaarheid. Hoe voel ik me dat God speciaal naar ons kijkt?

 

U hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en glorie,

hem toevertrouwd het werk van uw handen

 

God heeft ons bijna een Goddelijke staat gegeven. Hij heeft ons iets gegeven waardoor we Hem kunnen waarnemen zonder ogen, tastzin of smaak. Met mijn innerlijke leven neem ik hem waar. Welke gevoelens doen me verlangen naar God?

 

en alles aan zijn voeten gelegd:

schapen, geiten, al het vee,

en ook de dieren van het veld,

de vogels aan de hemel, de vissen in de zee

en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

Heer, onzer Heer

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

 

God tekent zich onmiskenbaar af in de gehele schepping. God biedt ons met zijn liefde een onoverwinnelijke hoop. Hoop dat er, ondanks momenten van twijfel, nieuw leven zal beginnen. Welke nieuwe schepping, groot of klein, verlang ik?

 

Ter afronding denk ik na over mezelf en wat dit alles te maken heeft met mij in deze paastijd. Hoe ben ik bij deze psalm betrokken? Heeft een woord, een vers, een beeld me speciaal getroffen of verrast?

 

 

Lied

 


Comments