Week 30 (28 april)

Thema: De Zending 

 


Muziek: koraal van J.S.Bach. Gib dich zufrieden und sei stille.

Vertaling Dries vd Akker sj

 

Gib dich zufrieden und sei stille                      Verwijl in vrede, stil verblijven

in dem Gotte deines Lebens                           in de Heer, God van je leven.

In Ihm ruht aller freuden Fülle,                        ijn vreugde kan geen pen beschrijven

ohn'  ihn mühst du dich vergebens.                Zonder Hem geen rust gegeven.

Er ist dein Quell und deine Sonne,                 Hij is je bron, Hij doet je groeien,

scheint täglich hell zu deiner Wonne.             Hij is je zon, Hij doet je gloeien.

Gib dich zufrieden.                                          Verwijl in vrede.

 

 

Tekst en meditatie: Mattheus 28, 16-20

Nieuwe Bijbelvertaling 2004.

 

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht.

 

Ze gaan doelbewust op weg, de leerlingen van Jezus. Ik mag met ze meelopen naar de heilige plaats waar Jezus te vinden is. Hoe ziet de weg daar naartoe er uit? Met welk verlangen loop ik daar?

 

En toen ze Hem zagen, bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog.

 

Jezus staat al te wachten op zijn leerlingen, op mij.

Wat hoor ik Hem zeggen als Hij mij ziet? En hoe begroet ik Hem?

 

Jezus kwam op hen toe en zei: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”.

 

Jezus heeft plannen met ons. Hij stuurt ons terug naar ons dagelijks bestaan met een opdracht én een belofte. Ik luister naar Hem. Wat doen Zijn woorden met mij?

 

We maken ons langzaam op om terug te gaan naar het hier en nu.

Wat neem ik mee van die heilige plaats?

Wat laat ik er achter?

 

 

 

Psalm 116.

Hertaling door Paul Begheyn sj.

 

Liefde voel ik, in mij, om mij,                          Nu weet ik wat ik zeggen moet

nu er iemand is die luistert,                             als angst mij weer bespringen zou:

die mij hoort en met mij meegaat.                  Jij, Nabije, geef mij ruimte!

 

God, teder, trouw en geduldig,                       Uitgerust en vastberaden

Jij zag mijn tranen, ziet mijn ziel;                    volg ik de sporen van leven,

Weldoende ga Jij rond in mij.                         Die Jij voor mij hebt uitgezet.

 

Hoe kan ik zeggen wie ik ben,                        Wie mij ziet, zal Jou mogen zien,

als ik Jouw naam niet noemen zou?               Dat bid ik en beloof ik, hier.

Jouw vrijheid drink ik dankbaar in.                  Jou houd ik niet meer verborgen.

 

                                                        Godzijdank!

 

 


Comments