Week 32 (12 mei)

Week 32 (12 mei)

 

Thema: Een lichaam voor de Geest

 

Inleiding

 

Welkom bij deze zaterdagochtend meditatie.
Het thema van vandaag is “Een lichaam voor de Geest”.

Wat ik vraag:

dat ik de verrezen Heer

zijn werk in mij laat doen;

dat ik mij laat raken door zijn kracht,

en die in mij toelaat;

dat ik een apostel kan zijn.

 

Voor de meditatie begint, plaats ik mijzelf voor God
die met vriendelijkheid naar mij kijkt.

 

Lied: Spiritus Jesu Christi

Muziek: Taizé Community

Of :

https://www.youtube.com/watch?v=-l6xaeottu0

 

Spiritus Jesu Christi,

Spiritus caritatis,

Confirmet cor tuum,

Confirmet cor tuum.

 

Moge de Geest van Jezus Christus,

de Geest van de liefde,

je hart sterken,

ja hart sterken.

 

 

Tekst: 1Kor 12,12-15 en 20-25

  

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt.

Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, ‘hoort hij er dan werkelijk niet bij?

Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig, ‘

Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden,

 

Meditatie

 

Hoe ben ik bij dit lied betrokken? Heeft een woord, een toon of gedachte me speciaal getroffen of verrast?

 

*

Paulus helpt ons de kerk te begrijpen als één lichaam in de geest van God. Welke gedachten en gevoelens beleef ik als ik hem hoor zeggen dat we zijn gedoopt in één Geest en daardoor één lichaam zijn geworden?

 

*

 

Ik vraag me af welk lichaamsdeel mij vertegenwoordigt in onze gemeenschap. Als ik een hand ben, wie is dan voor mij een voet; als ik een oor ben, wie is voor mij het oog?

*


Ik probeert me voor te stellen of ik mensen ken die kwetsbaar zijn binnen onze kerkgemeenschap. Kan ik hen bijstaan met mijn hoofd, hand of hart in de geest van God. Welke kracht vraag ik God om anderen in te sluiten als deel van een lichaam?

 

*

 

Ter afronding denk ik na over mezelf en wat dit alles te maken heeft met mij in deze paastijd. Hoe ervaar ik de werking van Gods Geest in mij?Lied

(zie boven)


Comments