Week 33 (19 mei)

Thema: Om tot liefde te komen.

Hartelijk welkom bij deze laatste zaterdagochtend meditatie van dit seizoen.

Wat ik vraag

innerlijke kennis

van zoveel goeds

dat ik ontvangen heb,

opdat ik,

geheel en al erkentelijk,

God in alles kan liefhebben en dienen.

 

Ik plaats mijzelf voor God die met liefde naar mij kijkt.

Ik probeer ontvankelijk te zijn voor de liefde van Christus. Voor mij. In mij. Jezus zei: “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden”. Dat ik mag ervaren dat Hij onder ons is verschenen. In deze kapel.  

 

¬


Lied:
Ubi Caritas (Ola Gjeilo) 


Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Congregavit nos in unum Christi amor.

Exultemus, et in ipso iucundemur.

Timeamus, et amemus Deum vivum.

Et ex corde diligamus nos sincere.

Amen.

 

Where charity and love are, God is there.
Christ's love has gathered us into one.
Let us rejoice and be pleased in Him.
Let us fear, and let us love the living God.
And may we love each other with a sincere heart.

Amen.

 

Waar liefde is en vriendschap, daar is God.

De liefde van Christus heeft ons verenigd.

Laten wij juichen en ons in Hem verheugen.

Laten wij de levende God vrezen en beminnen.

En elkander liefhebben met een oprecht hart.

Amen.

 

Spotify:

https://open.spotify.com/track/5dWbusm6ucdqIe5iDC16lW?si=ORW7ThnNQ1Sfdo4OOnPadg

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=JnfJL-fFMbU  


 “Waar liefde is en vriendschap, daar is God.”

Ik kijk naar mijn leven: nu en in het verleden, en ik haal de momenten voor ogen wanneer ik liefde heb ontvangen. Liefde ontvangen van iemand. Liefde ontvangen voor iemand. Liefde gevoeld voor iets. Zoveel goeds dat ik ontvangen heb!

¬

Johannes 15, 9-12 

Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen, heb Ik jullie liefgehad. Blijf in die liefde met Mij verbonden. Als je mijn opdracht ter harte neemt, zul je in liefde met Mij verbonden blijven, zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen en met Hem in liefde verbonden blijf. Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken. Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie heb toegedragen. 

De liefde die Jezus toont, hebben wij in de zaterdagochtend meditaties beschouwd. Ik overweeg opnieuw de liefde van Jezus: hoe Hij met mensen omging.

¬

Blijf in die liefde met Mij verbonden.

Dat ik in staat ben om lief te hebben, soms heel intens, is een mysterie. Een geschenk van God. Ik overweeg dit groot geheim: deze wonder.

¬

Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken. 


Dat ik mag delen in de vreugde van Christus. De vreugde die liefde brengt, ook wanneer het samen valt met pijn en verdriet. Dit is het gebed van Christus voor mij. Het gaat om vreugde. De vreugde van Christus. En ook mijn vreugde. Ik overweeg hoe de liefde van Christus en vreugde met elkaar verbonden zijn en wat dat voor mijn leven betekent.

¬

Het gebed van Ignatius is een gebed om overgave aan de liefde van Christus. Wij eindigen de meditatie met dit gebed en het lied. Als ik kan, bid ik mee.


Gebed van Ignatius
(Suscipe gebed)

Neem Heer, en aanvaard

heel mijn vrijheid,

mijn geheugen,

mijn verstand

en heel mijn wil,

alles wat ik heb en bezit.

U hebt het mij gegeven,

aan U, Heer, geef ik het terug.

Alles is van U,

beschik erover

geheel volgens uw wil.

Geef dat ik U mag liefhebben,

die genade is mij genoeg.


Lied: Ubi Caritas (Ola Gjeilo)


Comments