Week 03 (21 oktober)

Thema: Mijn leven ordenen

 

                                                                                              Alles wat mij overkomen is,

                                                                                              voerde mij naar wat ik nu ben.

 

Inleiding

Laten wij ons hart openstellen voor Hem, die ons herkent en met liefde naar ons kijkt.

 

Muziek: J.S. Bach (1685-1750) uit cantate 196 'Der Herr denket an uns'.

             

Der Herr denket an uns und segnet uns;

er segnet das Haus Israel,

er segnet das Haus Aaron. 

Der Herr denket an uns.

 

Vertaling

de Heer denkt aan ons en zegent ons.

Hij zegent het huis Israël,

Hij zegent het huis Aaron.

De Heer denkt aan ons.

 

 

Meditatie over deel uit psalm 105 (NBV)

 

Loof de Heer, roep luid zijn naam,

maak zijn daden bekend onder de volken,

zing en speel voor Hem,

spreek vol lof over zijn wonderen,

beroem u op zijn heilige naam.

Wees blij van hart, u die de Heer zoekt.

 

Her koor zong: de Heer denkt aan ons en zegent ons

en de psalmdichter zegt: wees blij van hart, u die de Heer zoekt.

Ik laat deze tekst op mij inwerken en ga na wat op dit moment mijn gemoedstoestand is,

hier en nu in de kapel.

 

Zie uit naar de Heer en zijn macht,

zoek voortdurend zijn nabijheid.

Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan,

de oordelen die hij heeft uitgesproken,

nageslacht van Abraham, zijn dienaar,

kinderen van Jacob, door hem verkozen.

 

Ik sta stil bij de namen van mijn ouders, grootouders, overgrootouders.

En alle anderen die mij hielpen om mijn leven te ordenen.

 

Hij is de Heer, onze God,

zijn besluiten gelden over de hele aarde.

Tot in eeuwigheid zal hij gedenken

zijn belofte aan duizend geslachten,

het verbond dat hij sloot met Abraham

en voor Isaak bevestigde met een eed.

 

Mijn bestaan is geen toeval. God kent mij bij mijn naam. Desondanks is orde in mijn leven lang niet altijd vanzelfsprekend. Hoe zou ik God meer grip op mijn leven kunnen geven?

 

Uit 150 psalmen

vrij van Huub Oosterhuis:

 

God van Abraham, God van Isaak,

God van Jacob en Mozes.

Die als wij schreeuwen hoort,

die ons het bittere zoet maakt.

De schoot die ons baarde,

de Naam die ons draagt.

 

God trekt Zijn spoor door de geschiedenis.  Ook door mijn geschiedenis?

 

Afsluitende muziek uit dezelfde cantate van J.S. Bach

Uitvoering: Bach Collegium Japan o.l.v. Masaaki Suzuki.

  

Ihr seid die gesegneten des Herrn,

der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.

 

Vertaling

Jullie zijn de gezegenden van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.

 

 

 


Comments