Week 01 (22 okt)

Thema: God in mij ?

Inleiding
Ik wil mijn leven meer leren zien met de ogen van het geloof, en ontdekken hoe God in mij werkt.

Ik zou kunnen vragen om het bewustzijn en de ervaring, dat Hij het hart is van mijn bestaan: voor ik Hem zocht, was Hij al naar mij op zoek; dat ik mij bewust word wat ik verwacht van deze meditatie.

 

 

Breek de duisternis

Huub Oosterhuis

 

Jou gezocht bij dag.        

Dacht: in licht woon jij.                   

Breek de duisternis.                         

                                                         .

Keer je hart tot mij.                          

                                                         

Spoorloos ben ik, dood.

Maar niet dood genoeg      

voor een eigen graf.

Uit jouw hand geroofd

toen je even niet                             

keek, niet dacht aan mij

                                                        

Keer je hart tot mij                                                        

 

Plant nieuw hart in mij.

Geef mijn mond een stem,

mijn schim een lichaam.                                                        

Dood is dood. Doofstom

Daar weet niemand iets.

Doorgestreepte naam.

 

Keer je hart tot mij.                   

                      

Als jij niet een glimp

van jou zend naar mij

wil ik niemand meer.

Lach mijn masker stijf,

vlucht in duisternis;

keer tot woestenij.

 

Keer je hart tot mij.

 

Kieren morgenlicht

scheur de duisternis

Keer mijn hart in mij.

 

Keer je hart tot mij! Wie is het, die mij zo nadrukkelijk, zo smekend vraagt om mijn hart tot die ander te keren? Kan het God zijn, die al naar mij zocht voordat ik maar tot besef kwam dat Hij er is, altijd al was, voor mij?

 

Wij gaan met Johannes de Doper mee naar de oever van de Jordaan.

 

Tekst en meditatie: Johannes 1, 35-42

De volgende dag was Johannes weer aan de Jordaan, twee van zijn leerlingen waren bij hem. Hij richtte zijn blik op Jezus die daar langskwam, en zei: “Daar is het Lam van God.” De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus.

 

Stellen wij ons voor dat wij daar zijn, bij die leerlingen aan de oever van de Jordaan. Wat ziet Johannes in Jezus dat hij zijn leerlingen wijst op Hem? En ik, zou ik dan ook Jezus volgen?

 

Jezus keerde zich om en zag dat ze Hem volgden en sprak hen aan: “Zoeken jullie iets?” Ze zeiden: “Rabbi (dat betekent: meester), waar houdt U uw verblijf?”

 

Wat is het wat ik zoek? Wat in mijn leven is die onrust, dat onvervulde verlangen?

Hij antwoordde: “Kom mee en je zult het zien.”

 

Ze gingen mee en zagen waar Hij zijn verblijf hield. En ze verbleven die dag bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur.

 

Zomaar Jezus volgen, bij Hem verblijven. Wat zou ik doen als Jezus tegen mij zou zeggen: Kom mee!

 

Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd. De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon. “We hebben de Messias gevonden!” zei hij. (Messias betekent: gezalfde.) Daarop bracht hij hem bij Jezus. Jezus richtte zijn blik op hem en zei: “Jij bent Simon, de zoon van Johannes; voortaan zul je Kefas heten.” (Dat betekent: rots).

 

Jezus kijkt Simon aan en weet wie hij is. Die blik van Jezus die mij aankijkt en mij dan doorziet. Hoe zou ik mij daarbij voelen?

 

 

Lied: Breek de duisternis