Week 14 (21 jan)

Thema: Jezus begint het leven van zijn keuze

 

Inleiding

Jezus is door Johannes gedoopt in de Jordaan. Daarover vertelt Lucas: 'Tijdens zijn gebed opende zich de hemel en daalde de heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op Hem neer; er klonk een stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind.”' (Lucas 3, 21b-22.)

Vanaf dat moment zal steeds duidelijker worden wat zijn levenskeuze is.

 

Wat ik vraag:

dat ik meer mag doordringen

in de persoon van Jezus;

dat ik steeds meer mag inzien

waarnaar Hij zijn leven richt;

dat ik mag gaan ervaren

wat het voor mij betekent om Jezus te volgen.

 

Muziek

Nigoen: “een Hebreeuwse woordloze melodie die dient om de geest te verheffen, onze ziel te beroeren.” (CD Hebrew chants and kabbalistic songs, Mirjam bat Channa, nr. 3. Niet op Youtube)

 

 

U wordt uitgenodigd u zo goed mogelijk in te leven in de teksten en u een voorstelling te maken van Jezus in de woestijn en wat daar gebeurt.

 

 Tekst: Lucas 4, 1-13 (Willibrordvertaling 1995) en meditatie

 

1. Vol van heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan. Hij bleef veertig dagen lang in geestvervoering in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld.

Al die dagen at Hij niets, en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger.

Toen zei de duivel tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden.'

Jezus antwoordde hem: 'Er staat geschreven: Niet van brood alleen zal de mens leven.'

 

De duivel, de kwade geest, probeert Jezus op zijn kwetsbaarste moment te pakken.

Heb ik zelf ook een woestijnervaringen? Wat zijn mijn meest kwetsbare momenten? Hoe ga ik daarmee om? Wie of wat helpt mij daarbij?

 

2. Daarop nam de duivel Hem mee omhoog en liet Hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien en zei: 'Heel die macht en al hun pracht zal ik U geven, want zij zijn mij in handen gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Als U mij aanbidt zal het allemaal van U zijn.'

Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.'

 

Wat in de wereld trekt mij aan, waar zou ik heel veel, mijn ziel en zaligheid voor over hebben? Zou de kwade geest mij daarvoor in zijn macht kunnen krijgen?

 

3. Hij bracht Hem naar Jeruzalem, zette Hem op de rand van de tempel en zei: 'Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij bevelen U te beschermen, en: Op hun handen zullen ze U dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.'

Jezus antwoordde hem: 'Er is gezegd: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.'

Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van Hem weg voor een bepaalde tijd.

 

De duivel daagt het Godsvertrouwen van Jezus uit.

Is mij dat wel eens overkomen? Op wat voor manier? Hoe ben ik daarmee omgegaan?

 

4. Bij zijn doop hoorde Jezus de stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind.”  De duivel probeert Jezus te raken in zijn relatie met God.

Aan het eind van deze meditatie laat ik Jezus' antwoorden nog eens tot mij doordringen:

 

'Er staat geschreven: Niet van brood alleen zal de mens leven.'

'Er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.'

'Er is gezegd: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.'

Het programma van zijn leven. Ook van mijn leven?

 

 

Muziek