Week 18 (18 feb)

Thema: Heel de mens

 

Lied: Zo vriendelijk 

(H.Oosterhuis; B.Huijbers)

        

Zo vriendelijk en veilig als het licht

zoals een mantel om mij heen geslagen

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht

ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.                    

 

Inleiding
Aan het begin van deze meditatie met als thema 'de helende kracht van Jezus' vraag ik of ik Jezus ontmoeten mag met alles wat ik ben, geest en lichaam, dat ik open sta voor zijn helende liefde.

 

Lucas 8, 40-56: Tekst en meditatie

 

40 Aan de overkant van het meer ontvingen de mensen Hem met open armen. Zij hadden op Hem gewacht. 41 Er kwam een man naar Hem toe die voor Hem neerviel. Het was Jaïrus, de leider van een synagoge. Hij smeekte of Jezus wilde meegaan naar zijn huis. 42 Zijn enige kind, een meisje van twaalf jaar, lag op sterven. Jezus ging met hem mee en baande Zich een weg door de opdringende mensenmenigte. 

 

Jezus is op weg naar het huis van Jairus en er heeft zich een grote groep mensen om Hem heen verzameld. Ik probeer mij de situatie voor te stellen en ga mee. Wat zie ik, hoor ik, ruik ik?  Probeer ik in de buurt van Jezus te komen of blij ik liever op afstand?

 

 43 Onderweg slaagde een vrouw erin bij Hem te komen en Hem van achteren aan te raken. Twaalf jaar lang had zij voortdurend bloed verloren. Niemand had haar kunnen genezen. 44 Maar zodra zij de kwast van Jezus’ mantel aanraakte, hield het bloeden op.

 

Tussen al die mensen loopt een vrouw, die al jaren ziek is.  Dokters hebben haar niet kunnen genezen. Ze heeft haar hoop op Jezus gevestigd en het lukt haar om zijn mantel aan te raken. Op dat moment is zij genezen.

Wat zou er met mij gebeuren als ik de mantel van Jezus kon aanraken? 

 

45 ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ vroeg Jezus. De mensen zeiden allemaal dat ze Hem niet hadden aangeraakt. ‘Maar Meester,’ protesteerde Petrus, ‘De mensen dringen immers van alle kanten tegen U op!’ 46 Maar Jezus hield vol: ‘Er is iemand die Mij opzettelijk heeft aangeraakt, want Ik voelde dat er kracht uit Mij wegstroomde.’ 47 Toen tot de vrouw doordrong dat Jezus het wist, kwam zij naar voren. Bevend viel zij voor Hem neer en vertelde waarom zij Hem had aangeraakt en dat zij nu genezen was. Allen die erbij stonden, hoorden het. 48 ‘U bent genezen door uw geloof,’ zei Hij. ‘Ga in vrede.’

 

Jezus wil weten wie zijn helende kracht heeft ontvangen.  Voor Hem zijn we geen nummer, geen 'geval'. De vrouw is haar schaamte voorbij en vertelt haar verhaal.

Jezus' helende kracht is er ook voor mij. Welke gebeurtenis uit mijn leven zou ik Hem willen vertellen?

 

 49 Iemand uit het huis van Jaïrus kwam vertellen dat het zieke kind al gestorven was. ‘Het heeft geen zin de Meester nog langer lastig te vallen.’ zei hij. 50 Jezus hoorde wat er was gebeurd en zei tegen de vader: ‘Wees niet bang! Blijf geloven, want het meisje zal weer gezond worden.’ 51 Zij kwamen bij het huis aan en Jezus wilde niet dat iemand met Hem mee naar binnen ging behalve Petrus, Jakobus en Johannes en de ouders van het meisje. 52 Er waren allemaal mensen aan het huilen en jammeren om de dood van het kind. ‘Maak toch niet zoveel lawaai!’ zei Jezus. ‘Houd op met huilen. Zij is niet dood, ze slaapt alleen maar.’ 53 De mensen lachten Hem in zijn gezicht uit, want zij wisten zeker dat het meisje dood was.  54 Jezus ging naar haar toe, nam haar bij de hand en riep: ‘Sta op, meisje!’ 55 Op dat moment keerde het leven in haar terug en stond zij op. ‘Geef haar wat te eten,’ zei Hij. 56 De ouders wisten niet wat zij zagen. Jezus wilde niet dat zij niemand zouden vertellen wat er gebeurd was.

 

De mensen in haar omgeving hebben de dochter van Jairus al opgegeven.  Er is geen hoop meer, ze valt niet meer te redden.

Maar Jezus laat zien aan haar ouders en aan drie van zijn leerlingen en daarmee ook aan ons dat door zijn helende kracht de levensgeesten terugkeren.  Hij maakt ons zo ooggetuigen van wat Hij doet en het wonderlijke effect daarvan.

Welke boodschap voor mij laat Jezus achter?

 

Afsluiting

Tot slot zingen we nog eens het lied waar we deze meditatie mee begonnen zijn.