Vorig seizoen‎ > ‎

Week 02 (10 okt)

Thema: De grondslag van mijn leven

 

Lied: psalm 25 – J.P. Sweelinck (1562-1621)

Gezongen in het oud Frans. Nederlandse versie: nieuwe Liedboek.

 

A toy, mon Dieu, mon coeur monte         Heer, ik hef mijn hart en handen

en toy mon espoir ay mis:                       op tot U, beslecht mijn zaak.

Fay que je ne tombe à honte,                 Weer van mij de smaad en schande

au gré de mes ennemis.                          Van mijns vijands leedvermaak.

Honte n'auront voirement                        Ja, zij worden zeer beschaamd

ceux qui dessus toy s'appuyent              die de goede trouw verachten,

mais bien ceux qui durement                  maar wie uw gebod beaamt,

et sans cause les ennuyent.                   Mag gelovig U verwachten.

 

(Nie te vinden op Youtube; eventueel alternatief (4.17 min):

https://www.youtube.com/watch?v=B2NKgjE-Zw0

 

Tekst en meditatie: (Een deel van) Psalm 25.  Van David.

 

Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit,

mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande,

laat mijn vijanden niet triomferen.

Zij die op U hopen worden niet beschaamd,

beschaamd worden zij, die U achteloos verraden.

 

“Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit”.  Met deze woorden begint de dichter zijn gebed. 

Met welk verlangen ben ik vanmorgen hier gekomen?

 

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,

leer mij uw paden te gaan.

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,

want U bent de God die mij redt,

op U blijf ik hopen, elke dag weer.

 

“Want U bent de God die mij redt”. Is er een gebeurtenis in mijn leven,

waarin ik mij gered wist door Goddelijke kracht?

 

Denk aan uw barmhartigheid, Heer,

aan uw liefde door de eeuwen heen.

Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,

maar denk met liefde aan mij

en laat uw goedheid spreken, Heer.

 

Honderden jaren voor onze jaartelling zijn deze woorden opgeschreven. 

Ik laat dit tot mij doordringen, vandaag, 10 oktober 2015.  Wat doet dit met mij?

 

Aan het begin van deze meditatie hoorde u de eerste regels van psalm 25, gezongen door vijf zangers.  Aan het eind van deze meditatie luisteren we nog eens naar deze woorden, op muziek gezet door Sweelinck.

Ik zou mijn eigen woorden en mijn eigen melodie kunnen toevoegen aan dit eeuwenoude gebed. Zo sluiten we deze meditatie af.

 

 

Extra:

Psalm 25 uit “150 psalmen vrij” van Huub Oosterhuis.

 

Naar U, Levende, klimt mijn ziel.

U vertrouw ik: dat Gij zijt.

U verlang ik ooit te zien.

Door de nacht heen zien uw ogen mij.

Van mijn ellende keer U niet af.

Mijn vertrouwen, beschaam het niet.

Op U wachtte ik levenslang.

Elke dag weer zoeken mijn ogen jou.

Laat je nu vinden – liefde.  Keer je niet af.