Vorig seizoen‎ > ‎

Week 04 (24 okt)

Thema: Mijn dromen en teleurstellingen

 

Wat ik vraag:

Dat ik mijn werkelijkheid onder ogen durf te zien,

beter kan leren aanvaarden

dat mijn leven vaak anders verloopt dan ik wil;

dat ik voor God mag zijn wie ik werkelijk ben.

 

Lied: Take, o take me as I am

https://www.youtube.com/watch?v=DO1aWIhdYDY


            Take, o take me as I am                     Neem mij aan zoals ik ben

            summon out what  I shall be               zuiver uit wie ik zal zijn

            set your seal upon my heart               druk uw zegel op mijn ziel

            and live in me.                                    en leef in mij.

 

- Ik laat het stil worden in mij, om mij in de tegenwoordigheid van God te plaatsen die naar mij
  kijkt met vriendelijke ogen.

 

 

Tekst en de meditatie: Exodus 33, 7-11a (Willibrord-vertaling)

 

Mozes sloeg telkens de tent op buiten het kamp, op een behoorlijke  afstand; hij noemde haar: tent van de samenkomst. Iedereen die  de Heer iets wilde vragen ging naar deze tent buiten het kamp.

 

- Ik stel mij voor dat ik deze tent binnenga......Wat zou ik God nu willen vragen?

- Misschien, zoals in het lied, of Hij mij wil aanvaarden zoals ik ben, met mijn sterke en mijn
  zwakke kanten?

 

Als Mozes zich naar de tent begaf, gingen alle mensen voor de ingang van hun tent staan, en bleven hem nakijken tot hij in de tent was verdwenen. En als Mozes dan binnen was, daalde de wolkkolom neer en bleef staan boven de ingang van de tent. Dan sprak de Heer tot Mozes.

Zodra de mensen de wolkkolom boven de ingang van de tent zagen staan, bogen zij zich neer bij de ingang van hun tent. De Heer sprak dan tot Mozes van aangezicht  tot aangezicht, zoals een mens met zijn medemens spreekt.

 

- Er is een vertrouwelijk spreken van God met Mozes, zoals een vriend spreekt met een
  vriend. Ik stel mij voor dat God ook tot mij  vertrouwelijk wil spreken; wat zou hij mij te zeggen
  hebben?

- Wat zou hij mij zeggen over hoe ik ben?

 

******

 

-We hoorden in het lied:        'Zuiver uit wie ik zal zijn

                                               druk uw zegel op mijn ziel

                                               en leef in mij.'


  Wat doen deze woorden met mij?

  Zou ik ze ook kunnen uitspreken?.

 

*****

 

Afsluiting met  het  'Onze Vader' of persoonlijk dankgebed.