Vorig seizoen‎ > ‎

Week 07 (14 nov)

Thema: De Verlosser / De Bevrijder

 

Inleiding:

 

Verlossing/bevrijding en vergeving liggen nogal eens dicht bij elkaar. Door Gods barmhartigheid blijf ik niet 'in de schuld steken '. Mag ik mij telkens weer aanvaard weten en kan ik opnieuw tot leven en tot liefde komen.

 

 

Lied: In de Heer (Taizé)


In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.

Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U vertrouw ik en ken geen angst,

op U vertrouw ik en ken geen angst.

 

Solozang uit Jesaja 12:

*Ik ben vol vertrouwen, ik heb geen angst. De Heer geeft mij sterkte en kracht, Hij is mijn behoud.

*Vol vreugde zult u water putten uit de bronnen van bevrijding, uit de bronnen van bevrijding.

*Brengt dank aan de Heer, brengt dank aan de Heer, roept zijn Naam, maakt onder de volken zijn daden bekend.

*Zingt een lied voor de Heer, want Hij deed grootse dingen, laat het bekend zijn over heel de aarde.

 

 – Ik laat het stil worden, om mij in de tegenwoordigheid van God te plaatsen die naar mij kijkt met vriendelijke ogen.

 

 

Meditatietekst: Lucas 19, 1-10

 

Hij ging nu Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok, poogde een zekere  Zacheüs, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte, want hij was klein van gestalte. Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom, omdat Jezus daar langs zou komen.

 

Ik stel mij de situatie voor: Veel mensen op de been. Zacheüs, een tollenaar met een dubieuze reputatie, klein van stuk, wil Jezus zien. Graag zelfs, want hij loopt hard en klimt er voor in een boom. Waar sta ik? Wat verlang ik vandaag? (Wil ik misschien net als Zacheüs Jezus graag zien?)

 

Toen Jezus bij de plaats kwam, keek hij omhoog en zei tot hem: “Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn”. Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap.

 

Jezus nodigt zichzelf uit. Zacheüs had dit als zondige tollenaar niet verwacht; is aangenaam verrast, zelfs enthousiast. Als Jezus nú, onverwachts, bij mij te gast zou willen zijn, hoe ontvang ik Hem dan? En hoe zou ons samenzijn verlopen? Waar hoop ik op?

 

Allen zagen dat en merkten morrend op: ”Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!”

Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak: “Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen; en als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug”.

 

Er is blijkbaar iets gebeurd in de ontmoeting met Jezus waardoor Zacheüs is veranderd.

Is er bij mij ook iets veranderd door de ontmoeting met Jezus?

 

Jezus sprak tot hem: “Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was”.

 

Ik sluit de meditatie af met een persoonlijk dankgebed of /en Onze Vader.