Vorig seizoen‎ > ‎

Week 08 (21 nov)

Thema: Een koning roept

 

Taizé-refrein: Bless the Lord

 

Bless the Lord my soul,

and bless God’s holy name.

Bless the Lord my soul,

who leads me into life.

 

Prijs de Heer, mijn ziel,

en prijs zijn heil’ge naam.

Prijs de Heer, mijn ziel,

Die mij het leven geeft.

 

 

Inleiding

 

De komende weken gaan wij in de meditaties Jezus volgen op zijn koninklijke weg.  De bedoeling daarvan is om Hem meer lief te hebben en te volgen.

We kunnen vragen dat we vanuit de ervaring hoe er genadig met ons wordt omgegaan, mogen aanvoelen hoe wij die genade voor anderen kunnen bemiddelen.

 

*

 

Als Jezus aan het begin van zijn openbaar leven in de woestijn op de proef is gesteld,

keert Hij volgens Lukas (4, 16-21) terug naar Nazareth, waar Hem in de synagoge de boekrol wordt aangereikt om voor te lezen. Hij treft dan de onderstaande tekst van Jesaja. Hij leest die voort en voegt eraan toe: Dit schriftwoord is thans in vervulling gegaan. Jezus is dus volgens de evangelist Lukas de vervulling van deze tekst.

 

 

Jesaja 61, 1-3 (NBV)

 

De geest van God, de HEER, rust op mij,

want de HEER heeft mij gezalfd.

 

Hij heeft mij gezonden om de armen het goede nieuws te brengen,

om aan verslagen harten hoop te bieden,

 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan geketenden hun bevrijding,

 

om een genadejaar van de HEER uit te roepen,

en een dag van wraak voor onze God;

 

om allen die treuren te troosten,

om aan Sion’s treurenden te schenken:

een kroon op hun hoofd in plaats van stof,

vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,

feestkledij in plaats van verslagenheid.

 

Men noemt hen “eiken van gerechtigheid”,

geplant door de HEER, als teken van zijn luister.

 

 

Ik stel u voor drie keer deze tekst langs te lopen met steeds een andere vraag.

De eerste vraag is: Hoe zie ik dit toekomstvisioen van Jesaja in Jezus in vervulling gaan? Bijvoorbeeld bij de uitdrukking ‘een dag van wraak voor onze God’, hoe heeft Jezus volgens mij het kwaad gewroken? Etc.

(5 min stilte)

 

*

 

We hernemen de tekst met - zo u wilt - de volgende vraag: Hoe is deze tekst ook in mijn leven herkenbaar, hoe is de inhoud ervan aan mij gebeurd? Hoe is en wordt aan mij het goede nieuws gebracht, hoe ben en word ik bevrijd, getroost, bemoedigd, waar  heb ik het genadejaar van de Heer ervaren en nu nog? (7 minuten)

 

*

 

We kunnen nogmaals de tekst hernemen en nu met de volgende vraag: als ik dan zelf dat goede nieuws, die bevrijding, die bemoediging, die genade heb mogen ervaren, hoe kan ik dan daarvan doorgeven aan anderen? Waar voel ik de uitnodiging om Jezus te volgen en een genade voor anderen te zijn, een eik van gerechtigheid te worden? Als een uitnodiging, niet als een dwingend appel. (7 min)