Vorig seizoen‎ > ‎

Week 09 (28 nov)

Thema: God wordt mens

 

Inleiding

Gods nabijheid krijgt gestalte in het kind Jezus.

Hij deelt ons leven, wordt een van ons, een met ons.

Zo maakt Hij zichtbaar

dat binnen de menselijke beperkingen

een leven in liefde haalbaar is.

 

Wat ik vraag:

dat ik mag doorgronden,

wat het voor de wereld betekent

dat God mens wordt;

dat ik mij verbonden weet

met Maria, zijn moeder,

in wie dit groot geheim zich voltrok;

dat ik mag beseffen,

dat God ook voor mij mens wordt.

 

Lied: Magnificat (Taizé, CD Hell brennt ein Licht, nr. 10)

(Niet op Youtube; wel: https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE

 

           

Tekst: Uit Lucas 1, 46-55

(bewerking Huub Oosterhuis; Gezangen voor Liturgie nr. 163)

 

Ik zing van ganser harte voor de Heer,

ben opgetogen om mijn God, de Redder.

 

Want Hij had oog voor mij, zijn dienares,

maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd.

 

Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen,

dat Hij zo grote dingen aan mij deed.

 

En alle eeuwen stemmen met mij in.

De Heer is machtig en zijn Naam is heilig.

 

Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade

naar allen die eerbiedig met Hem leven.

 

Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed,

al onze eigenwaan ontmaskert Hij.

 

Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen,

arme en kleine mensen maakt Hij groot.

 

Wie honger hebben geeft Hij overvloed

en rijken stuurt Hij heen met lege handen.

 

Altijd is Hij zijn volk nog trouw gebleven,

altijd bezorgd om Israël, zijn dienstknecht.

 

Zo had Hij het beloof aan onze vaderen,

aan Abraham, en aan zijn volk voorgoed.

 

 

 

Meditatie

 

De engel kwam naar Maria en zei: je hebt genade gevonden in de ogen van God. Je zult de moeder worden van de Messias.

– Maria jubelt omdat de Heer haar heeft gevraagd. Kan ik haar geluk delen?

 

*

 

– Zou God ook zo naar mij kijken? Waar vraagt Hij mij voor?

 

*

 

– Maria heeft haar aanvankelijke schuchterheid over wat de Heer aan haar vroeg overwonnen en zich geopend. Ik overweeg wat Gods vraag aan mij in mij oproept. Kan ik mij daarvoor openen?

 

*

 

Toegift

 

Jezus, schenk mij om
U, om U alleen, een voorjaar van

genade, dat uw liefde in mij kan

ontbloeien. Gij weet het: meer dan

een begin zal het niet zijn, nooit

meer dan bloesem, onvoltooid,

maar Gij zult het voleindigen, Gij

zijt de zomer en de oogst, Gij

alleen zijt de vrucht in mij.

 

(Gabriël Smit, uit: Uitzicht, p.64/65 Hem Achterna; http://www.igniswebmagazine.nl/artikel/682/uitzicht.)

 

 

Afsluiting

met het zingen (3x) van:

Magnificat Taize:

https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE