Vorig seizoen‎ > ‎

Week 13 (26 dec)

Thema: Zuiver aanvoelen.

 

Inleiding

Welkom bij deze zaterdagochtend meditatie.

Het thema van deze meditatie is zuiver aanvoelen.
Misschien wil ik vragen:

Dat ik al wat er in mij omgaat

duidelijker mag leren onderscheiden,

en het beter leer hanteren;

dat ik leer zien, wat dwaalwegen zijn;

dat ik leer te kiezen

voor wat mij verder helpt

om de levenswijze van Jezus te volgen.

 

De levenswijze van Jezus betekent barmhartigheid, zachtmoedigheid, liefde, vergeving. Hij nodigt mij uit zijn weg te volgen, juist omdat die weg mij tot een diep geluk kan leiden. Echte vreugde en vrede. Daar gaat het om. Zuiver aanvoelen wat mij echt gelukkig maakt.

 

*

 

Het is tweede Kerstdag. Een feestdag in de kerk om aan de heilige Stefanus te denken. Een bekend Engels Kerstlied, 160 jaar geleden geschreven, vertelt een verhaal over de feestdag van Stefanus. Een verhaal gebaseerd op legendes rond de heilige Wenceslas die leefde meer dan duizend jaar geleden. De legendes vertellen dat Wenceslas met blote voeten midden in de nacht naar de Kerk liep om aalmoezen voor weduwen, wezen en gevangenen te brengen. Hij was een vrome Christen en zijn verlangen Jezus te volgen betekende voor hem concrete keuzes maken. Hij kon zuiver aanvoelen wat Jezus van zijn leven verlangde en met zijn daden volgde hij zijn hart.

 

Lied: Good King Wenceslas

https://www.youtube.com/watch?v=SQVUMG6LZGM

 

Good King Wenceslas looked out

On the feast of Stephen

When the snow lay round about

Deep and crisp and even

Brightly shone the moon that night

Though the frost was cruel

When a poor man came in sight

Gath'ring winter fuel

 

"Hither, page, and stand by me

If thou know'st it, telling

Yonder peasant, who is he?

Where and what his dwelling?"

"Sire, he lives a good league hence

Underneath the mountain

Right against the forest fence

By Saint Agnes' fountain."

 

"Bring me flesh and bring me wine

Bring me pine logs hither

Thou and I will see him dine

When we bear him thither."

Page and monarch forth they went

Forth they went together

Through the rude wind's wild lament

And the bitter weather

 

"Sire, the night is darker now

And the wind blows stronger

Fails my heart, I know not how,

I can go no longer."

"Mark my footsteps, my good page

Tread thou in them boldly

Thou shalt find the winter's rage

Freeze thy blood less coldly."

 

In his master's steps he trod

Where the snow lay dinted

Heat was in the very sod

Which the Saint had printed

Therefore, Christian men, be sure

Wealth or rank possessing

Ye who now will bless the poor

Shall yourselves find blessingá

 

Het verhaal in het Nederlands

Op de feestdag van de heilige Stefanus keek Koning Wenceslas uit zijn raam. Het was koud en diepe sneeuw bedekte alles. Hij zag een arme man in de verte die stukken hout verzamelde. Hij riep zijn knecht en vroeg hem wie die arme man was en waar hij woonde. Koning Wenceslas vroeg de knecht om vlees, wijn en hout te pakken en met hem mee te gaan naar het huis van de arme man. Voor het einde van de dag zouden ze de man een feestmaal zien eten! Ze gingen op weg door de diepe sneeuw. Het was koud. Na een tijd riep de knecht dat hij niet verder kon lopen. Wenceslas bemoedigde zijn knecht. Hij moest precies in de voetstappen van zijn meester lopen. Wanneer de knecht dat deed, merkte hij dat er warmte uit de voetstappen straalde. Hij kreeg weer moed en kon volhouden.

 

Ik overweeg wat dit verhaal met mij doet.

 

*

De knecht krijgt kracht, moed en warmte wanneer hij precies in de voetstappen van de heilige Wenceslas loopt. Zijn er mensen in mijn leven, nu of in het verleden, van wie ik kracht of warmte heb mogen ontvangen? Kracht om te begrijpen wat de weg Jezus achterna voor mij heel concreet betekent.

*

 

Tekst: Galaten 5, 22-25

 

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

 

Het is Kerst. Het Christus kind wil in mij geboren worden en zijn Geest wijst mij een richting. Kan ik aanvoelen welke richting dat is?

 

*

 

Als afsluiting lees ik een gebed van Piet van Breemen:

(Uit: P. van Breemen: Vertrouwd met het geheim)

 

Goede Jezus,

denk door mijn geest,

totdat uw gedachten ook mijn gedachten zijn.


Bemin met mijn hart,

totdat uw gevoelens ook mijn gevoelens zijn.

 

Beslis door mijn wil,

totdat uw wil ook mijn wil is.

 

Spreek met mijn mond,

totdat uw woorden ook mijn woorden zijn.

 

Schenk mij genade.

Neem de twijfel van mij weg.

Snoei mij. Vorm mij om.

U alleen weet, wat goed voor mij is.

 

Wees met mij, rondom me, links van me, rechts van me,

achter me, voor me, boven me, onder me, in me,

totdat wij niet meer twee zijn. Amen.