Vorig seizoen‎ > ‎

Week 14 (2 jan)

Thema: Jezus begint het leven van zijn keuze

 

 

 Inleiding

 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Welkom bij deze eerste meditatie in het jaar 2016. Het Stanislasteam wenst u een gezegend jaar toe.

Het thema van deze meditatie is: Jezus begint het leven van zijn keuze.

We staan vandaag stil bij een gebeurtenis die je als een prelude daarop kunt zien.

Als Hij twaalf jaar oud is trekt Jezus voor het eerst mee op met zijn ouders om in Jeruzalem het pesachfeest te vieren. Hij heeft dan bijna de leeftijd bereikt waarop een joodse jongen “bar mitswa” wordt: “zoon van het gebod”, volwaardig lid van de joodse gemeenschap, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Je kunt je voorstellen dat dat een vreugdevolle pelgrimstocht is, waarbij liederen gezongen worden. Zoals psalm 122. We luisteren naar de toonzetting daarvan door J.P. Sweelinck met een oud-frans tekst.

 

 

Psalm 122

(Tekst Théodore de Bèze, Geneefs Psalter; muziek J.P. Sweelinck: Eerste Boek der Psalmen Davids, CD 3, nrs. 13 en 14)

https://www.youtube.com/watch?v=V0ASu1ogDac

 

Incontinent que j 'eus ouï,

Sus, allons le lieu visiter,

Où le Seigneur veut habiter,

O gue mon cœur s'est resjouï!

Or en tes porches entreront

Nos pieds, et sejour y feront,

Jerusalem la bien dressee:

Jerusalem qui entretiens,

unie avecques tous les tiens,

comme cité bien policee.

Uitgelaten was ik toen ‘k hoorde zeggen:

Kom we gaan de plek bezoeken

Waar de Heer wil wonen.

O wat was mijn hart verheugd!

Thans zullen in uw poorten binnentreden

Onze voeten, en in u verblijf houden

Jeruzalem, zo wel gebouwd,

Jeruzalem, u houdt uzelf recht,

Verbonden met al uw bewoners,

Als een stad die goed bestuurd wordt. Stof voor meditatie

 

In de Geestelijke Oefeningen beschrijft Ignatius “de geheimen van het leven van Christus”. Een daarvan is: Christus' komst naar de tempel toen Hij twaalf jaar oud was (nr. 272).

 

Eerste punt. Op de leeftijd van twaalf jaar ging Christus onze Heer van Nazaret op naar Jeruzalem.

Tweede punt. Christus onze Heer bleef in Jeruzalem achter en zijn ouders wisten het niet.

Derde punt. Na verloop van drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij discussieerde en te midden van de leraren zat. En toen zijn ouders Hem vroegen waar Hij gebleven was, antwoordde Hij: “Weten jullie niet dat Ik in de dingen van mijn Vader behoor te zijn?”  (Bijbeltekst: zie onder)

 

Wat is het eerste dat mij aanspreekt in deze samenvatting van Ignatius?

 

 

Tekst: Lucas 1,41-52 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

 

Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem.

Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.

Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken.

Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken.

Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.

Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.

Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: “Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.”

Maar hij zei tegen hen: “Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”

Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.

Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam.

Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart.

Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. 

 

Meditatie

 

1. Ik stel mij voor hoe Jezus met Maria en Jozef samen met andere pelgrims vanuit Nazaret naar Jeruzalem optrekt. Voor het eerst gaat Hij mee naar de tempel. Ik sta erbij stil hoe ikzelf als opgroeiend kind of als jongvolwassene verwachtingsvol naar markerende gebeurtenissen in mijn leven heb toegeleefd. 

 

2. Ik haal mij het tafereel voor ogen hoe Jezus in de kring van de rabbi's zit. Hoe Hij hun wijsheid in zich opneemt, proeft en onderzoekt. Hoe Hij zich ervan bewust wordt wat dat betekent voor zijn leven. Herken ik in mijzelf een soortgelijke honger?

 

3. Als zijn ouders Jezus na drie dagen zoeken in de tempel aantreffen, zijn ze ontzet. Maar Jezus zegt: “Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”

Het huis van zijn Vader: de grond waarop zijn leven rust, waar Hij het richtsnoer voor zijn verdere leven vindt.

Het huis van zijn Vader – is dat ook het huis van mijn Vader? Vind ik daar ook richting voor mijn leven?

 

4. Ik overweeg wat ik in deze meditatie heb ontvangen en geef dat terug aan God.

 


Ter afsluiting: Onze Vader ...