Vorig seizoen‎ > ‎

Week 16 (16 jan)

Thema: Jezus' optreden: onomwonden doen wat Hem te doen staat.

 

Wat ik vraag:

dat de kracht van Jezus' persoonlijkheid ook mij vervult;

dat ik mij door Hem laat uitdagen.

 

 

J.S. Bach (1685-1750) aria voor sopraan uit Cantate 93: “Ich will auf den Herren schaun”.

https://www.youtube.com/watch?v=akWNxdbfpvI

 

Ich will auf den Herren schaun                       Ik wil opzien naar de Heer,

und stets meinen Gott vertraun                      en steeds mijn God vertrouwen.   

Er ist der rechte Wundermann                       Hij is het die waarachtig wonderen doet

Der die Reichen, arm und bloß                      Die de rijken, arm en leeg

und die Armen, reich und groß                       die de armen, rijk en groot

nach seinem Willen machen kann.                 maken kan naar zijn wil.

 

 

Tekst en meditatie: Mattheus 14, 22-33.  

                                                                                                                          

[22] Meteen hierna dwong Hij de leerlingen om aan boord te gaan en alvast voor Hem uit over te steken; dan zou Hij intussen de mensen wegsturen.                 

 

Meteen hierna - dat is na het verhaal van de wonderbare spijziging met de vijf broden en twee vissen - dwong Jezus zijn leerlingen om aan boord te gaan.

Ik probeer mij die situatie voor te stellen.

Hoe reageer ik op dit bevel van Jezus?  Laat ik me dwingen?

 

[23] Toen Hij de mensen had weggestuurd, ging Hij de berg op om te bidden, Hij alleen. Toen het avond geworden was, was Hij daar nog alleen. [24] Toen de boot al veel stadiën* uit de kust was, had die het zwaar te verduren van de golven, omdat de wind tegenzat. [25] Op het einde van de nacht ging Hij lopend over het meer naar hen toe. [26] Toen de leerlingen Hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. ‘Een spook!’, riepen ze, en ze schreeuwden van angst. [27] Meteen zei Jezus: Rustig maar, Ik ben het. Wees niet bang. 

 

Kan ik mij een situatie herinneren waarin dat tegen mij gezegd werd?  Of heb ik het zelf wel ens tegen iemand gezegd?  Wat deed het met mij?

 

 [28] Petrus gaf Hem ten antwoord: ‘Heer, als U het bent, laat me dan over het water naar U toekomen.’ [29] Hij zei: ‘Kom.’ En Petrus stapte overboord, liep over het water en kwam naar Jezus toe. [30] Toen hij lette op de kracht van de wind, werd hij bang, en toen hij begon te zinken, schreeuwde hij: ‘Heer, red me.’ [31] Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. Hij zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ [32] Toen ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. [33] De mensen in de boot vielen voor Hem op de knieën en zeiden: ‘Werkelijk, U bent de Zoon van God*.’

 

Petrus schreeuwde om hulp en Jezus greep hem vast.  Heb ik ooit zelf geschreeuwd om hulp?  Wat gebeurde er toen?

 

 

Muziek:  J.S. Bach (1685-1750) aria voor sopraan uit Cantate 93: “Ich will auf den Herren schaun”.

https://www.youtube.com/watch?v=akWNxdbfpvI

Ich will auf den Herren schaun                       Ik wil opzien naar de Heer,

und stets meinen Gott vertraun                      en steeds mijn God vertrouwen.   

Er ist der rechte Wundermann                       Hij is het die waarachtig wonderen doet

Der die Reichen, arm und bloß                      Die de rijken, arm en leeg

und die Armen, reich und groß                       die de armen, rijk en groot

nach seinem Willen machen kann.                 maken kan naar zijn wil.

 

 

J.S. Bach (1685-1750) koraal uit Cantate 93: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen”.
(Op Youtube niet te vinden)

 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,            Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,

verricht das Deine nur getreu                        neem zijn gebod getrouw in acht

Und trau des Himmels reichem Segen           't wordt eindlijk alles u ten zegen,

so wird er bei dir werden neu;                        wanneer gij daarop biddend wacht.

Denn welcher seine Zuversicht                      En wie gelovig op Hem ziet,

auf Gott setzt, den verlässt er nicht.              Weet zeker, Hij verlaat ons niet.

 

 Afsluitend gebed in stilte