Vorig seizoen‎ > ‎

Week 22 (27 feb)

Thema: Het laatste avondmaal van Jezus en zijn leerlingen.  

 

Inleiding

In mijn gebed zou ik kunnen vragen of ook ik opgenomen mag worden bij zijn leerlingen; dat ik mag onderscheiden wat verraderlijk is in ons midden; dat ik toegankelijk ben voor Jezus' liefde tot het uiterste toe.

 

 

Muziek: J.S. Bach – koraal uit het Weihnachts oratorium

Vertaling: Dries vd Akker


Ich steh an deiner Krippen hier,                       Zie mij hier bij uw kribbe staan,

O Jesulein, mein Leben.                                  o Jezuskind, mijn leven.

Ich komme, bring und schenke dir,                  Ik kom en draag als schenking aan

was Du mir hast gegeben.                               Wat jij mij hebt gegeven.

Nimm hin! Es ist mein Geist und Sinn,             Pak aan! Het zijn mijn hart en ziel

Herz, Seel und Mut, nimm alles hin,                mijn alles, mijn persoonsprofiel:

und lass dir's wohl gefallen!                             Dat het je mag bevallen.

 

 

Tekst: Lucas 22: 14-20 tekst en overweging

 

'Zie mij hier bij uw kribbe staan, o, Jezuskind, mijn leven.  Ik kom en draag als schenking aan wat jij mij hebt gegeven'. Dat zongen we nog niet zo lang geleden, terwijl we vol verlangen hadden uitgezien naar de komst van Jezus.  Nu verlangt Jezus om met ons, met mij het paasmaal te eten.  De evangelist Lucas schrijft hierover:

 

Toen de tijd aangebroken was, ging Hij met de apostelen aan tafel aanliggen.  Hij sprak nu tot hen: “Vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten.  Want ik zeg u: Ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods.”

 

Kan ik mij nog herinneren wat ik destijds voelde bij het zien van het Kind in de kribbe?

Ga ik nu in op de uitnodiging van de volwassen Jezus om plaats te nemen aan zijn tafel?

 

Daarop nam Hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei: ”Neemt die beker en deelt hem samen.  Want Ik zeg u: van dit ogenblik af drink ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt, totdat het Rijk Gods is gekomen.

 

‘Neemt die beker en deelt hem samen'. Vanaf mijn plaats aan tafel zoek ik diegenen, met wie ik de beker wil delen. Is iedereen er? Mis ik iemand?

 

Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: ”Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan mij.”  Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: ”Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed, dat voor u wordt vergoten.

 

'Doe dit tot een gedachtenis aan mij'.  Ik laat deze woorden van Jezus tot mij doordringen en stel mij de vraag: welke beelden komen in mij op als ik aan Jezus denk? Wie is Hij voor mij?

 

 

Afsluiting

We luisteren nog een keer naar het lied uit de kersttijd en staan stil bij wat het met ons doet in deze veertigdagentijd.

Met een stil gebed sluiten we deze meditatie af.