Vorig seizoen‎ > ‎

Week 26 (26 mrt)

Thema: Leren leven met een dode

 

 

Luisterlied: Ogen die je zoeken

 

Ogen die je zoeken

Volgen - tot hoe ver

 

Je gaat een bocht om

Waar geen licht komt

 

Geen hand je vastgrijpt

Geen oor je stem herkent

 

Geen stem je groet

Geen naam je past

 

Tot waar geen mens is

Tot waar geen god is.

 

Ogen die je zien

Die je aanzien, daar.

 

 

Tekst: Johannes 16,16-22

 

16        Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer;

            wederom een korte tijd en gij zult Mij zien."

17        Enige van zijn leerlingen zeiden daarop tot elkaar:

            "Wat bedoelt Hij met dat:

            'Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer,

            en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien'?

            en: 'Ik ga heen naar de Vader'?"

18        Zij vroegen dus: "Wat betekent die korte tijd, waarvan Hij spreekt?

            Wij begrijpen niet wat Hij zegt."

19        Jezus, wetend dat zij Hem wilden ondervragen, zei tot hen:

            "Zoekt gij onder elkaar naar de betekenis van mijn woorden

            'een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer,

            en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien'?

20        Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen,

            terwijl de wereld zich zal verheugen.

            Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren.

21        Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is;

            maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht,

            denkt zij niet meer aan de pijn,

            van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen.

22        Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien,

            zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.

 

 

Meditatie

 

1.         Jezus dood en begraven

            - geliefde die is overleden

            - pijn, verdriet, rouw

            - 'volgen met je hart' (zingt het lied)

            Ik neem de tijd mijn gevoel te laten spreken

 

2.         Als iemand overleden is,

            komen nabestaanden bij elkaar,

            halen herinneringen op: "Weet je nog...?"

            Welke herinneringen koester ik aan Hem?

            Misschien de gebeurtenissen van de afgelopen dagen

            aan mijn geestesoog voorbij laten gaan.

 

3.         Weet je nog hoe Hij aan tafel zei:

            "Een korte tijd en je aanschouwt Mij niet meer.

            En weer een korte tijd en je zult Mij zien."?

            En Hij zei: "Je zult bedroefd zijn,

            Maar je droefheid zal in vreugde verkeren"?

            Hij zag zijn dood als een nieuw begin, als barensweeën...

 

4.         Pijn en dood als barensweeën.

            Heb ik dat zo beleefd toen ik afscheid moest nemen van een dierbare?

 

5          Mijn verdriet, pijn, rouw:

            Zien als barensweeën, begin van iets nieuws...

            Kan ik er zo naar kijken?

 

 

Toegift

Gedicht: Die ene mens

Kees Hermis

 

Vuurvaste woorden van profeten

over die Mens die onherhaalbaar

 

leefde en schreef geschiedenis

Opstandeling, lichtdrager

 

van een uniek verhaal dat niet

gedroomd, gefluisterd

 

Onblusbaar vuur door rotsen heen

Harnassen, tijden, talen

Wat ooit over hem gezegd werd

Is uit- en voortgeplant

 

Die ene Mens die niemand volgen

kon, door tallozen gevolgd

 

spreekt voort en blijft in dat verhaal

vol geest - en licht - en leefkracht

 

Stel dat hij er nooit is geweest

dan nog blazen zijn woorden aan

 

wat in ons smeult en licht hij op

als een van allemaal

 

Wij kennen hem niet van gezicht

wij hebben zijn verhaal