Vorig seizoen‎ > ‎

Week 27 (2 apr)

Thema: De dood overwonnen.

Welkom bij deze zaterdagochtend meditatie. De dood overwonnen is de thema. Misschien wil ik vragen:

dat ik tot mij durf laten doordringen

wat hier gebeurt;

dat mij het geloof geschonken wordt

in de verrezen Heer;

dat ik mij bevinden mag

onder de eerste getuigen

van zijn nieuwe leven.

 

Om een glimp van dit geheim te kunnen, te mogen, aanvoelen, plaats ik mezelf onder de liefdevolle blik van God.

¬

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/dc/1b/9c/dc1b9c4862042a297747ef7f99a9e809.jpg

 

De afbeelding gebruik ik in zo ver die mijn meditatie helpt.

Johannes 20, 11-18

Maria echter stond buiten bij het graf te huilen. En terwijl ze zo huilde, wierp ze een blik in het graf en zag daar twee in het wit geklede engelen zitten, de een aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteneinde van de plaats waar Jezus had gelegen. Ze spraken haar aan: ‘Waarom huilt u zo?’ Ze antwoordde: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd!’ 

 

Ik kijk naar Maria bij het lege graf. Ik zie haar intens verdriet. Zij kan niet anders dan huilen. Die vele tranen getuigen naar een grote liefde. Liefde die sterker is dan de dood.

¬

 

Na deze klacht keerde ze zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus vroeg: ‘Waarom huilt u zo? Zoekt u iemand?’ In de mening dat het de tuinman was zei ze: ‘Heer, als u het bent die Hem hebt weggenomen, zeg me dan waar u Hem hebt neergelegd; dan kan ik Hem laten halen.’ Jezus zei: ‘Maria!’ Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat is het Hebreeuws voor: meester.) 

 

Het verdriet van Maria maakt ruimte voor de ontroering van de verrijzenis. Jezus verschijnt omdat Hij haar liefheeft. Geen leeg graf meer. Geen woorden die leeg zijn. Liefde die sterker is dan de dood. Grote woorden. Een groot geheim. Zijn er gebeurtennissen in mijn leven geweest die mij een glimp van dit geheim hebben gegeven?

¬

 

‘Houd Me niet vast’, zei Jezus. ‘Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: “Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.” ’ Daarop ging Maria van Magdala aan de leerlingen verkondigen: ‘Ik heb de Heer gezien’, en ze vertelde hun wat Hij tegen haar gezegd had.

 

Maria wordt gevraagd Jezus los te laten maar niet de liefde die zij delen. Die liefde blijft levend, ongedeerd en sterk. Ik probeer het stralende gezicht van Maria te zien terwijl zij, vol vreugde, de woorden uitspreekt: ‘Ik heb de Heer gezien’.

¬

 

Ik luister naar het lied, I know that my Redeemer liveth. Het zijn weer grote woorden maar de genade ligt in het verlangen. Ik overweeg opnieuw mijn verlangens voor deze meditatie terwijl ik luister.

 

Lied: I know that my Redeemer liveth. George Frederic Handel (Messiah)

 


I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth: And though worms destroy this body, yet in my flesh I shall see God. For now is Christ risen from the dead, the first fruits of them that sleep.

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij zal verschijnen op aarde op de dag des oordeels. Al doorknagen wormen mijn vlees, toch zal mijn lichaam God aanschouwen. Want nu is Christus opgestaan uit de dood, als eerste van hen die ontslapen zijn.


https://www.youtube.com/watch?v=5MT7YuoxvVc

 

Jezus zegt: “Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.” Ik eindig mijn meditatie met een overweging van de betekenis van deze woorden, voor mij persoonlijk. En misschien ook in gesprek met Jezus, zoals een vriend of vriendin met een goede vriend spreekt.