Vorig seizoen‎ > ‎

Week 28 (9 apr)

Thema: Een nieuwe schepping

  

Inleiding

Stap voor stap, ervaring na ervaring, wordt de volle omvang zichtbaar van wat er gebeurd is met Jezus die leeft. En Hij neemt ook mij bij de hand. Hij wil mij laten delen in de nieuwe schepping, in een nieuwe manier van naar God kijken, naar mijn leven, naar anderen. Maar nieuw kijken, dat gaat niet vanzelf. Dat gaat meestal stapsgewijs. Kan ik me door Hem laten meenemen, op weg naar dat nieuwe zien? Mag de Heer van de nieuwe schepping ook aan mij werken en met mij iets nieuws beginnen?

 

 

Lied: Vernieuw Gij mij

GvL 538; t. Ad den Bestem; m. Nürnberg 1676

 

1] Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht.

God, laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.


2] Schep God een nieuwe geest in mij

een geest van licht zo klaar als Gij,

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga den weg, die U behaagt.

                                              

3] Wees Gij de zon van mijn bestaan,

dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig licht,

van aangezicht tot aangezicht.

 

 

Tekst en meditatie: Mc. 8,22-26

 

1] Ze kwamen in Betsaïda. Ze brachten een blinde bij Jezus en vroegen Hem om die aan te raken. Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp.

 

Het zijn anderen die erom vragen dat Jezus de blinde aanraakt, niet hij zelf; zelf heeft hij misschien de hoop al opgegeven of durft of kan hij de stap naar Jezus niet aan. Wie brengen mij bij Jezus?

 

Jezus neemt  de blinde bij de hand en leidt hem mee het dorp uit, weg van zijn oude leefpatroon, weg van zijn oude manier van zien of niet zien, weg van zijn oude manier van doen en laten. Waar voel ik zelf het verlangen om iets los te laten? Om met nadere ogen te zien?

 

2] Hij spuwde op zijn ogen, legde hem de handen op, en vroeg hem: 'Zie je al iets?' Hij keek op en zei: 'Ik zie mensen, ja, als bomen zie ik ze lopen.'

 

Wat Jezus doet lijkt op de rituelen die gebeuren bij geloofsleerlingen die voorbereid worden op de doop en op een nieuwe manier van leven. Blijkbaar ben je niet in een klap een gelovige, maar word je het stap voor stap. Je ziet al iets van het leven vanuit geloof, maar nog met vage contouren Waar bevind ík mij ergens op die weg van groei in geloof?

 

3] Daarna legde Hij nog eens de handen op zijn ogen. Toen sperde Hij zijn ogen open, werd beter en kon alles scherp zien.

 

Jezus werkt verder aan de blinde en de blinde laat Jezus verder aan zich doen. Tot hij volledig kan zien, tot hij een nieuwe mens is geworden. Is dit ook op mij van toepassing en hoe dan?

 

4] Hij stuurde hem naar huis met de woorden: "Niet het dorp ingaan!"

 

Net ben je ziende geworden. Het nieuwe doet nog pijn aan je ogen. Kwetsbaar voel je je. Jezus ziet dat ook bij de genezen man. 'Niet het dorp ingaan'. Niet naar je oude, beklemmende patronen teruggaan. Hoe is dat bij mij? Welk dorp in mij of buiten mij moet ik vermijden om het nieuwe in me sterker te laten worden?

 

5] Maar het kan zijn dat je door de aanraking van Jezus juist wel je oude dorp, je oude stad weer ingaat, maar dan met nieuwe ogen, zoals de Emmaüsgangers.

 

Lc 24, 30-33a

Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun gezicht verdwenen. Ze zeiden tegen elkaar: 'Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?' Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug.

 

Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Ze keerden terug naar de stad die ze verlaten hadden, maar dan wel met nieuwe ogen.

 

 

Lied: Vernieuw Gij mij