Vorig seizoen‎ > ‎

Week 29 (16 apr)

Thema: Eeuwig leven

 

Inleiding

Tijd en eeuwigheid werden door Jezus met elkaar verbonden. Zijn leven toonde hoe de Eeuwige gestalte krijgt in onze mensentijd; dat gebeurt tot op vandaag – ook in mij.

Deze week vraag ik (o.a.) dat ik de Aanwezigheid en de kracht van de Eeuwige in mij mag voelen en dat ik op de eeuwige  Liefde durf te vertrouwen.

                                    

Lied: Een schoot van ontferming

Orgel: https://www.youtube.com/watch?v=jg4_hq1DlT8

 

Een schoot van ontferming is onze God.

Hij heeft ons gezocht en gezien

zoals de opgaande zon aan de hemel.

Hij is ons verschenen

toen wij in duisternis waren,  in schaduw van dood.

Hij zal onze voeten richten

op de weg van de vrede .

 

-Ik maak het een ogenblik stil om mij in de tegenwoordigheid van God te plaatsen die naar mij kijkt met liefdevolle ogen.

 

Tekst voor de meditatie: Marcus 16, 9- 20 (NBG/KBS vertaling)

 

Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst aan Maria uit  Magdala, bij  wie Hij zeven demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die Hem hadden vergezeld en die nu om Hem treurden en rouwden.

Toen ze hoorden dat Hij leefde en dat zij Hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen Hij  in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. Tenslotte  verscheen Hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren en Hij verweet hen hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem hadden gezien nadat Hij uit de dood was opgewekt.

 

Aanvankelijk geloven de leerlingen niet dat Jezus is opgestaan, totdat Hij zelf aan hen verschijnt.  Vreugde  en vrede (bij de evangelisten Johannes en Lucas expliciet te lezen) vreugde en vrede  in hun hart mogen ze daarbij ervaren.

– Ik probeer mij voor te stellen dat ik één van de leerlingen ben en ook mag ervaren dat Jezus aan mij verschijnt terwijl ik in duisternis ben.

- Kan ik enige vreugde of/en vrede voelen in Zijn Aanwezigheid?

 

En Hij zei tegen hen: “Trek heel de wereld rond  en maak aan ieder schepsel het goede nieuws  bekend.

 

Jezus vertrouwt op zijn leerlingen, op óns , om het goede nieuws bekend te maken, om het evangelie gestalte te geven.

– Wat zou dat concreet ( hier en nu)  voor mij kunnen betekenen?

 

Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in Mijn naam  zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen”.                                                                                                                                           Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.                                                                                                    En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

– Vertrouw  ik op de hulp, de kracht van de Eeuwige of vertrouw ik meer op mezelf?

– En in hoeverre kan/wil ik hierin nog  groeien?

 

– Ik blik  terug op deze meditatie en in een persoonlijk gebed dank ik de Heer voor wat ik ontvangen heb.

 

Afsluiting met het lied: Een schoot van ontferming