Vorig seizoen‎ > ‎

Week 33 (14 mei)

Thema: Om tot liefde te komen.

 

Wat ik vraag

 

innerlijke kennis

van zoveel goeds

dat ik ontvangen heb,

opdat ik,

geheel en al erkentelijk,

God in alles kan liefhebben en dienen.

 

Ik plaats mijzelf voor God die met liefde naar mij kijkt en ik probeer zijn liefde voor mij echt toe te laten.

 

 

Lied: Dit ene weten wij 
Tekst: Henriétte Roland Holst; Mel. Mariette Harinck


Dit ene weten wij

en aan dit één houden we ons vast

in de duistere uren:

er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,

en wie ’t verstaat,

die is niet meer alleen.

 

Er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren, en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen. Een Woord: ‘Liefde’. Ik kijk naar mijn leven: nu en in het verleden, en ik haal de momenten voor ogen wanneer ik liefde heb ontvangen. Liefde ontvangen van iemand. Liefde ontvangen voor iemand. Liefde gevoelt voor iets. Zoveel goeds dat ik ontvangen heb!

 

 

1 Johannes 4, 7-10

 

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is uit God geboren, en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is, is onder ons verschenen doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons door Hem het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.

 

De liefde die God is, is onder ons verschenen. De liefde die Jezus toont, hebben wij in de zaterdagochtend meditaties beschouwd. Ik overweeg opnieuw de liefde van Jezus: hoe Hij met mensen omging, zijn lijden, zelf-gave en ook zijn vreugde. In deze kapel, in onze meditaties, is Hij onder ons verschenen. Zoveel goeds dat ik ontvangen heb! 

 

 

Johannes 15, 9-12

 

Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen, heb Ik jullie liefgehad. Blijf in die liefde met Mij verbonden. Als je mijn opdracht ter harte neemt, zul je in liefde met Mij verbonden blijven, zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen en met Hem in liefde verbonden blijf. Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken. Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie heb toegedragen. 

 

Dat ik lief kan hebben is ook een geschenk van God: een teken dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. Een teken dat Hij in mij woont. Ik overweeg dit groot geheim: deze wonder.

 

 

Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken. 

 

Dat ik mag delen in de vreugde van Christus. De vreugde die liefde brengt, ook wanneer het samen valt met pijn en verdriet. Dit is het gebed van Christus voor mij. Het gaat om vreugde. De vreugde van Christus. En ook mijn vreugde. Ik overweeg hoe de liefde van Christus en vreugde met elkaar verbonden zijn en wat dat voor mijn leven betekent.

 

 

Het gebed van Ignatius is een gebed om overgave aan de liefde van Christus. Wij eindigen de meditatie met dit gebed en het lied. Als ik kan, bid ik mee.

 

Gebed van Ignatius (Suscipe gebed)

 

Neem Heer, en aanvaard

heel mijn vrijheid,

mijn geheugen,

mijn verstand

en heel mijn wil,

alles wat ik heb en bezit.

U hebt het mij gegeven,

aan U, Heer, geef ik het terug.

Alles is van U,

beschik erover

geheel volgens uw wil.

Geef dat ik U mag liefhebben,

die genade is mij genoeg.

 

 

Lied: Dit ene weten wij


Dit as de laatste  meditatie van dit seizoen.
Een nieuwe reeks begint op zaterdag 22 oktober.